چند تا جوک خبری شنیدم که حیفم اومد شما هم نشنوید: خبر ۱) پايگاه اينترنتي وزارت خارجه رژيم اسرائيل، نقل قول ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 4 بازدید
شدم عضو کمیته تدوین کنندگان استاندارد ملی ایران برای قطعه ..... ! (نگین اسمش رو دیگه نامردها ! یک کمیته که بیشتر ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 5 بازدید
بالاخره ریشه جنگهای داخل عراق رو شد ! بعد کلی پرهیز و طبق معمول دودوزه بازی ، ایران و عربستان شمشیرها ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 4 بازدید
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
6 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
4 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
4 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
6 پست
مرداد 84
7 پست
تیر 84
11 پست
خرداد 84
13 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
4 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
6 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
6 پست
اسفند 82
4 پست
بهمن 82
6 پست
دی 82
4 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
5 پست
مهر 82
6 پست
شهریور 82
5 پست
مرداد 82
9 پست
تیر 82
7 پست
خرداد 82
6 پست
اسفند 81
13 پست
بهمن 81
21 پست
دی 81
17 پست
آذر 81
23 پست
آبان 81
12 پست
مهر 81
11 پست
شهریور 81
11 پست